آیت الله خامنه‌ای در اواخر دوره‌ی دوم ریاست جمهوری و در اردیبهشت 1368 به کشورهای چین و کره شمالی سفر کردند. این سفرها با توجه به شرایط خاص ایران چند ماه بعد از پایان جنگ تحمیلی، بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. حاج احمد خمینی تعریف می‌کند در آن دوران با توجه به شرایط جسمانی امام در اتاق ایشان یک زنگ تعبیه کرده بودند و همواره گوش به زنگ بودند تا هرگاه امام نیاز به حضور پزشک داشتند، با فشار دادن زنگ، حاج احمدآقا را خبر کنند. یک روز ساعت 7 غروب، صدای زنگ از اتاق امام به گوش رسید. حاج احمدآقا نگران شد و فکر کرد که امام سکته کرده‌اند. اما وقتی سراسیمه به اتاق امام رسید، دید امام نشسته‌اند و هر دو دست را جلوی زانوهایشان گرفته‌اند و نگاهشان به سمت تلویزیون است. در صفحه تلویزیون، تصویر سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در اجلاسیه‌ی بزرگ کره شمالی در حال پخش بود. امام گفتند: «نگذارید دیر شود. چند بار من به شما و آقای هاشمی گفتم مطرح کنید آقای خامنه‌ای را در مجلس خبرگان. این عظمت را آدم می‌بیند کیف می‌کند.»