۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷
کد خبر: 414

عید مبعث عید برانگیختگی برای زدودن رنج های بشر است؛بنابر این حقیقتا عید است.بندگی غیر خدا ، ظلم و بی عدالتی ،شکاف میان طبقات مردم ، زورگویی زورگویان ؛ این چیز ها با انگیزه های فاسد قدرتمندان زورگو همواره بر بشر تحمیل شده است ؛ بعثت برای زدودن این رنج هاست. ۱۳۹۵/۰۲/۱۶