۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵
کد خبر: 326

این دختر جوان تربیت‌شده‌ی دامان اهل‌بیت پیغمبر با حرکت خود و عبور از شهرهای مختلف و پاشیدن بذر معرفت و ولایت در طول مسیر در میان مردم و بعد فرود آمدن در قم موجب شده است که این شهر به عنوان پایگاه اصلی معارف اهل‌بیت در آن دوره‌ی تاریک حکومت جباران بدرخشد. رهبرمعظّم انقلاب ۱۳۸۹/۰۷/۲۹