۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۴۴

نقش مردم در شکل گیری عناصر جامعه و ارتباط نظریه مردم سالاری دینی در اندیشه رهبر معظم انقلاب در توضیحی ازدکتر عادل پیغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

جامعه سازی مردم بنیان