انتشار برای نخستین بار | سرگذشت پیروزی، مستندی کوتاه در خصوص وقایع انقلاب مشهد از زبان مبارزین و همراهان حضرت آیت الله خامنه‌ای ؛ جایگاه مسجد کرامت در انقلاب مشهد

نقش مسجد کرامت در انقلاب مشهد